Esbo


Mannfolk

 

Vi kan göra Esbo till en bättre stad genom att göra smartare ekonomisk politik, smartare miljöpolitik och smartare byggnadspolitik.

Exempelvis skulle solpaneler på hustak vara smartare miljöpolitik. Det sparar både pengar och miljö.

Dessutom ska Esbo byggas där det nu finns bostäder, inte utvidgas till helt nya områden. Hellre uppåt än utåt.