Bio


mannfolkbio

”Jag är Niklas Mannfolk,

småbarnsfar från Esbo i mina bästa år. Som ekonom ser jag gärna att staden använder sina pengar vettigt. Ekonomi, boende och miljö är därför nära mitt politiska hjärta. För tillfället bor jag med min sambo och två döttrar i Kilo, men har tidigare hunnit bo både i Sverige, Storbritannien och i Belgien.

Finlands framtid lovprisas ständigt i festtal, men konkreti saknas oftast. Jag hoppas i samarbete med de andra fullmäktigeledamöterna kunna gå från vackra ord till handlingar som förbättrar vardagen för vanliga esbobor.”