Politik


Det ska löna sig att vara egenföretagare

Förbättrandet av de små och medelstora företagens förutsättningar syns främst i diverse festtal. I praktiken har små och medelstora företag alltjämt svårt att få finansiering, egenföretagare beskattas dubbelt, och socialskyddet för företagare är så gott som obefintligt.

Det stämmer att Finland måste ta sig ur den ekonomiska svackan genom arbete, och att nya tillväxtfrämjande arbetsplatser i sig endast föds i privata företag. Vi måste alltså stöda företagsamhet. Och även om de största skattebetalarna och arbetsgivarna även framöver är stora företag, är det också viktigt att stöda egenföretagare.

En höjning av nedre gränsen för momsskyldighet till 50 000 euro skulle avlägsna dubbelbeskattningen av egenföretagare och uppmuntra finländarna att bli företagare. En ändring av socialskyddet mot en modell av negativ inkomstbeskattning skulle i sin tur minska riskerna för egenföretagsamhet.
politik (800x260)

Det ska löna sig att ta emot jobb

Vårt arbetsliv kan inte vara uppbyggt så att systemet passiverar samhällsmedlemmarna. Dels uppstår flitfällor då mottagandet av lågavlönat arbete leder till att lejonparten av månadsinkomsten försvinner. Dels leder 500 dagar av inkomstrelaterad dagpenning till en situation där en arbetsförmögen individ uppmuntras av samhället att hålla sig borta från arbetslivet i ett och ett halvt år.

De nuvarande flitfällorna kunde avskaffas genom ett stödsystem i stil med modellen av negativ inkomstbeskattning, där den anställde alltid gynnas av att ta emot arbete eller bli befordrad, samt en förkortning av tiden för inkomstrelaterad dagpenning. Visst kan även detta system missbrukas, men då är missbruket åtminstone medvetet och aktivt. Det nuvarande systemet passiverar även individer som är villiga att delta i samhällsbygget.

Finland behöver en ny tillväxtpolitik som uppmuntrar till arbete. Samhället ska ta hand om sina medlemmar, men det ska alltid vara mer lönsamt att ta emot arbete än att sitta hemma.

stövel (800x284)

Bort med miljöfarlig energi

Kilmatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Finland bör vara en föregångare inom miljö-, energi- och klimatpolitiken. Målet bör vara en hög självförsörjningsgrad, en tryggad konkurrenskraftig energiförsörjning för näringslivet samt ett aktivt europeiskt och internationellt miljö- och energisamarbete.

Till skillnad från vad många kandidattest försöker få en att tro utesluter inte miljövänligt tänkande ekonomisk tillväxt. Tvärtom. Även om det på kort sikt kan verka som att man i onödan sätter pengar på miljövänlig och hållbar ekonomisk politik, kan man inte bara se på tillväxt under en tidsram på två, eller fem år. Även om man inte tror på den globala uppvärmningen eller anser att hållbar utveckling är bluff och båg, är inga av dessa åtgärder onödiga. En mer effektiv och miljövänlig tillväxt gynnar alla finländare.

Det är positivt att en stor del av våra företag redan ser miljövänlighet som en konkurrensfördel. Samtidigt finns det mycket att förbättra i incitamenten. Bara som exempel gynnar den nuvarande utsläppshandeln användandet av miljöovänliga bränslen.

På längre sikt bör målet vara att övergå till förnyelsebara och inhemska energikällor.

morot (800x226)