Bio


mannfolkbio

”Jag är Niklas Mannfolk,

småbarnsfar från Tölö i mina bästa år. Som ekonom ser jag gärna att staden använder sina pengar vettigt. Ekonomi, boende och miljö är därför nära mitt politiska hjärta. För tillfället bor jag med min fru och tvååriga dotter i Helsingfors, men tidigare har jag hunnit bo både i Sverige, Storbritannien och i Belgien.

Finlands framtid lovprisas ständigt i festtal, men konkreti saknas oftast. Jag hoppas i samarbete med de andra fullmäktigeledamöterna kunna gå från vackra ord till handlingar som förbättrar vardagen för vanliga helsingforsare.”